med2d77aad392364edc92c06273f180498b.jpg?itok=zuj950bomed2d77aad392364edc92c06273f180498b.jpg?itok=zuj950bo
med2d77aad392364edc92c06273f180498b.jpg?itok=zuj950bo

Utö-bord av Axel Einar Hjorth, ca 90000 kr.

Little Petra fåtölj av &Tradition.

Joakim Jansson

Source: Torfredsplatsen 7, 5 tr. | Fantastic Fr…
Actions