ASCO Nr 1047ASCO Nr 1047
Sevgiliye Veda.

F. v. Reznicek.

Abschied von der Geliebten.
T. Sevgiliye veda.

yusuf güler

Source: ferdinand_von_reznicek_-_abschied_von_d…
Actions
Flag