Mutual Aid Document
Adam Nyström
Info

Swedish version: Dokument för att starta hjälpnätverk i ditt hus. Ta ett exemplar och sätt upp i din trappuppgång för att få kontakt med grannar som eventuellt behöver hjälp. Obs. Följ våra rekommendationer när du hjälper andra och håll dig uppdaterad med ny information och råd från myndighet...

Connections