ZOP Trainings - Професионални семинари и обучения

Организиране и провеждане на отворени и вътрешно-фирмени семинари и обучения

Actions