1

Young-Girl Theory

60s-70s

POP
Vliv televize, vzniká vrstva mediální reality

Umění
Post-strukturalismus (boření vytvořených struktur)
práce s divákem, prostorem a kontextem (Robert Morris, minimalismus, konceptuální umění)

Filosofie
Michel Focault se začíná zabývat tím, jestli je kolem nás vše sociálně konstruované
Gilles Deleuze - Anti-Oedipus (kritika Freudovy psychoanalýzy)
Deleuze a Guattari - Tisíc Plošin (musíme se identifikovat s vícero identitami, naše identita se rozpadá, fragmentuje)
Mladá dívka: utopické místo v čase, fáze, které ještě nestrnula v nějaké identitě. Mladá dívka ještě není žena, může si vybírat, dělat šílené věci, má příliš mnoho věcí a příliš málo času, zaspává a spožďuje se, je příliš rychlá, souvysí více s časem a rychlostí, než s osobností, je to rytmus stávání se.
Realita a zkušenost neexistují, vše je v konstantním plynutí stávání se, my všichni se můžeme stávat mladou dívkou.

80s-2000

POP
Ideál feminity, ideál androgenního (David Bowie, Michael Jackson)

Umění
film: stereotypní filmové momenty, Barbara Kruger: estetika plakátů, snaží se vyrvat svou ženskou identitu z kapitalismu

Filosofie
Tiqqun (1999) - Theory of the Young-Girl
Celá teorie kolem mladé dívky, mladá dívka ztělesňuje rozpor mezi autentickým a tím, co chápeme jako cíl, co děláme, tím, co chápeme jako štěsí a procesem, kterým je vize štěstí převedena na produkt. Mladá dívka odpovídá neutralizaci nás, snažíme se být šťastní, okrádáme se o svobodu. Řešení je podle nich vyhlásit válku, v impériu vládne válka, která není lokalizovaná, válka uvnitř nás, soupeří v nás identity, válka se sociální kulturou

  • Mladá dívka není nikdo skutečný, nemusí být dívkou
  • Něco, co neustále uniká, co nás ovládá
  • Obraz nadřazený realitě
  • Podobá se své fotografii
  • Tělo bez orgánů
  • Falešná představa štěstí
  • Politický ideál který vnucuje řád
  • Chceme být mladou dívkou abychom mohli zavřít oči před smrtí
  • Nejdominantnější role které momentálně čelíme

Sociální konstrukce

Matrix - 2 směry (2 pills):
1. Zapomeneš (konzumovat)
2. How real is real (utéct do lesa, vzdát se společnosti)

Žižek: we need a 3rd pill

>> Akcelerace (už jsme "infikovaní mladou dívkou", nejde se separovat, proč prostě nenásledovat, ale učit se během procesu, hledat zákoutí individuality)

Mladá dívka není pouze negativní, pořád nám záleží na tom, jak vypadáme, na naší rodině, ...
Představa/konstrukt je naší touhou, nemůžeme se jednoduše oddělit, musíme hrát (ontologickou) hru, ve které mluvíme o tom, co je pravda a co fake. Jediné co můžeme udělat je kultivovat naše touhy.

xFAKEx
>FATE<

Young-Girl Theory