avatar

SUOMEKSI
Jani Anders Purhonen (s. 1982 Tammisaaressa) asuu ja työskentelee Helsingissä. Purhonen tutkii taiteessaan kollektiivisia metodeja, jotka madaltavat kynnystä kokoontua taiteen äärelle. Hän valmistui Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta, Tila-aikataiteiden koulutusohjelmasta. Itsenäisen työskentelyn ohella työllistävät mm. taidealoite Bebetton ja Bread Omens -projekti. Purhonen nauttii parhaillaan Taiken näyttöapurahaa.
www.andersahlroth.com

SVENSKA
Jani Anders Purhonen (f. 1982, Ekenäs) är en konstnär baserad i Helsingfors och vars praktik kretsar kring frågor om simulering energi och sammankomster. Purhonen är utexaminerad från Bildkonstakademins magisterprogram, avdelningen för Tid och Rum. Utöver sitt individuella konstnärliga arbete är han aktiv med konstnärsinitiativet Bebetton och Bread Omens. Purhonen stöds för närvarande av Taike.
www.andersahlroth.com

ENGLISH
Jani Anders Purhonen (b. 1982, Ekenäs) is an artist based in Helsinki and whose practice revolves around issues of simulation, energy and collectivity. Purhonen is a graduate of the Academy of Fine Arts' master's program, department of Time and Space. In addition to his individual artistic work, he is active with the art initiative Bebetton and the Bread Omens project. Purhonen is currently supported by Taike.
www.andersahlroth.com

Bio Jani Anders Purhonen

SUOMEKSI
Jessie Bullivant (s. 1986, Albury) on helsingissä toimiva taiteilija, kirjailija ja kulttuurityöntekijä, joka on kotoisin ns. Australiasta. Hän hyödyntää instituutiokritiikin, affektiteorian, queer-feminismin ja crip-diskurssin risteäviä historioita tutkiakseen eri tapoja, joilla institutionaaliset järjestelmät ja käytännöt ilmenevät. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2020 ja oli äskettäin pitkäaikaisena taiteilijana Helsinki International Artists Programmessa (kesäkuu 2020 – joulukuu 2021). Hän on hiljattain tuottanut uusia teoksia Vantaan taidemuseo Artsin 'Reciprocities'-näyttelyyn (2021), 'A Bad Sign' -kestollisen projektiin Titanik-galleriassa (maaliskuu-joulukuu 2021), 'Fantasy 1&2' -näyttelyyn SIC-tilassa (2020), sekä Frame Contemporary Art Finlandin Rehearsing Hospitalities -vuosiohjelmaan (2021).
www.jessiebullivant.com

SVENSKA
Jessie Bullivant (f. 1986, Albury) är en Helsingforsbaserad konstnär, författare och kulturarbetare ursprungligen från Australien. Bullivants konstnärliga arbete korsar historia inom institutionell kritik, affektteori, queerfeminism och crip diskurs för att undersöka de olika sätt som institutionella system och praktiker förkroppsligas på. De avslutade Mastersexamen vid Bildkonstakademin 2020 och är för närvarande en långvarig konstnär i residens vid Helsinki International Artists Program (juni 2020 – december 2021). De har nyligen producerat nya verk för "Reciprocities"-utställningen på Vanda konstmuseum Artsi (2021), "A Bad Sign" ett pågående projekt på Galleri Titanik i Åbo (mars - december 2021), "Fantasy 1&2"-utställningen på SIC space (2020), och 'Rehearing Hospitalities' årliga program, Frame Contemporary Art Finland (2021).
www.jessiebullivant.com

ENGLISH
Jessie Bullivant (b. 1986, Albury) is a Helsinki-based artist, writer and cultural worker originally from so-called Australia. They draw on the intersecting histories of institutional critique, affect theory, queer feminism and crip discourse to examine the various ways that institutional systems and practices are embodied. They completed a Master of Fine Arts at the Finnish Academy of Fine Art in 2020, and were recently a long-term artist in residence at Helsinki International Artists Programme (June 2020 – December 2021). They have recently produced new works for ‘Reciprocities’ exhibition at Vantaa Art Museum Artsi (2021), ‘A Bad Sign’ a durational project at Titanik gallery (March - December 2021), ‘Fantasy 1&2’ exhibition at SIC space (2020), and ‘Rehearsing Hospitalities’ annual programme by Frame Contemporary Art Finland (2021). www.jessiebullivant.com

Bio Jessie Bullivant

SUOMEKSI
Emelie Luostarinen (s. 1987, Tukholma) asuu ja työskentelee Helsingin ja Tukholman välissä. Hänen taiteellinen harjoittelunsa on projektipohjaista ja sisältää maalausta, kuvanveistoa ja performanssia. Teokset ovat usein omaelämäkerrallisia, ja niissä on jäljitettävä kerronta. Viimeksi hänen töitään on ollut esillä Galleria LOW Riikassa 2021, Galleria Sinne Helsingissä 2020 ja sitä ennen Turussa Ilmiö 2019. Hän on suorittanut kuvataiteen maisterintutkinnon Kuvataideakatemiasta Helsingistä. Yksilötyönsä lisäksi hän on osanna taiteilijaduo P.I.L.E.
www.emelieluostarinen.com

SVENSKA
Emelie Luostarinen (f. 1987, Stockholm) bor och arbetar mellan Helsingfors och Stockholm. Hennes konstnärliga praktik är projektbaserad och innefattar målning, skulptur och performans. Verken är ofta självbiografiska med ett spårbart narrativ. Senast har hennes verk visats på Galleri LOW i Riga 2021, Sinne Galleri i Helsingfors 2020 och dessförinnan Ilmiö 2019 i Åbo, Hon har en master examen i bildkonst från Bildkonstakademin i Helsingfors. Utöver sitt individuella arbete medverkar hon i konstnärsduon P.I.L.E.
www.emelieluostarinen.com

ENGLISH
Emelie Luostarinen (b. 1987, Stockholm) lives and works between Helsinki and Stockholm. Her artistic internship is project-based and includes painting, sculpture and performance. The works are often autobiographical with a traceable narrative. Most recently, her work has been shown at Gallery LOW in Riga 2021, Sinne Gallery in Helsinki 2020 and before that Ilmiö 2019 in Turku. She has a master's degree in visual arts from the Academy of Fine Arts in Helsinki. In addition to her individual work, she participates in the artist duo P.I.L.E.
www.emelieluostarinen.com

Bio Emelie Luostarinen

SUOMEKSI
Kristina Sedlerova Villanen (s. 1987, Kohtla-Järve) työskentelee geologisten sedimenttien, huonosti maatuvan ihmisen tuotta man fyysisen materian, immateriaalisten lähteiden sekä kielellisten kerrostumien parissa. Kristina tuottaa siirtymiä raakamateriaalien ja niiden sisältämän tietohistorian välissä sekä purkaa hierarkkioihin ja luon non resurssien omistukseen liittyviä rakenteita. Kristinalla on maisterin tutkinnot Taideyliopiston kuvanveiston sekä Aalto-yliopiston näyttämölavas tuksen linjoilta. Hänen töitään on ollut esillä: Oksasenkatu 11 Galleria, Helsinki; PARK, Tilburg; Outo Olo, Helsinki; Haukilahden vesitorni, Espoo; Art au Centre Liége #3; Taidehalli, Helsinki; Van Eyck Open Studios, Maastricht; Titanik Galleria, Turku; MUU Kaapeli Galleria, Helsinki; Taidemuseo Eemil, Lapinlahti; Colombo Art Biennale, Sri Lanka; FISAD 2015, Torino; Exhibition Laboratory, Helsinki; Taiga-Space, Pietari; Sorbus Galleria, Helsinki.

www.k000000.biz

SVENSKA
Kristina Sedlerova Villanen (f. 1987, Kohtla-Järve) är intresserad av mänsklighetens attraktion att bygga ojämlika system, skapade koncept och människans behov av att tro på dem. Hon undersöker och utvecklar strukturerna med bakomliggande hierarkier där ägandehistoria av naturresurser står i fokus. Kristina är utexaminerad från Bildkonstakademins mastersprogram i skulptur och Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur i scenografi.
www.k000000.biz

ENGLISH
Kristina Sedlerova Villanen (b. 1987, Kohtla-Järve) generates transitions in raw materials and the information history they are loaded with, incorporating them into varied forms and sizes. Recently Kristina has been working on the large-scale sculptures involving shapes of zeros as well as traces of chocolate and lipstick on the walls of the institutions. At the moment Kristina is involved in the self-initiated artistic research on water manipulation systems. Sedlerova-Villanen is a graduate of the Academy of Fine Arts Master’s degree program in Sculpture and Aalto University School of Arts, Design and Architecture degree program in Scenography.
www.k000000.biz

Bio Kristina Sederlova Villanen

SUOMEKSI

Lukas Malte Hoffmann (s.1984) on Suomessa työskentelevä saksalainen taiteilija, joka asuu kumppaninsa Corinna Helenelundin kanssa Pro Artibusin residenssissä Tammisaaressa. Intersektionaalisen feminismin ja affektiteorian innoittamana hän tutkii erilaisia tapoja, joilla teknologiset järjestelmät ja käytännöt ilmenevät.

Lukas valmistui kuvataiteen maisteriksi Dutch Art Instituutista vuonna 2020. Hänen viimeisimpiä teoksia oli esillä yksityisnäyttelyssä “Hi, Who Are You?” Galleria Vanha Kappalaisentalossa Porvoossa (2022), “Baitball 2” -näyttelyssä Palazzo San Giuseppessa Italiassa (2021), “Oasis" kesänäyttelyssä Tammisaaressa (2021) ja “Midsummer Rose” installaatiossa Outo Olossa Helsingissä (2021).
Lukas haluaa kiittää tukijoitaan: Taiteen edistämiskeskus, Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse ja Pro Artibus.

www.lukasmaltehoffmann.com

SVENSKA

Lukas Malte Hoffmann (f. 1984 Lüdinghausen) är en konstnär hemma från Tyskland, baserad I Finland, för tillfället i Pro Artibus residens Villa Snäcksund i Ekenäs tillsammans med sin partner Corinna Helenelund. Med stöd av intersektionell feminism och affektteori, undersöker han i sin konstnärliga verksamhet hur teknologiska system och praktiker på olika sätt förkroppsligas.
Lukas har en magister I konst från the Dutch Art Institute, 2020, Hans senaste verk har visats på utställningen ‘Hi, Who Are You?’ på Galleri Gamla Kaplansgården, Borgå (2022), ‘Baitball 2’ på Palazzo San Giuseppe i Italien (2021), på Pro Artibus sommarutställning ’Oasis’ i Ekenäs (2021), och i installationen ‘Midsummer Rose’ på Outo Olo i Helsingfors (2021).

Med tack till Centret för konstfrämjande, Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse samt Pro Artibus för deras stöd.

www.lukasmaltehoffmann.com

ENGLISH

Lukas Malte Hoffmann (born 1984) is a Finnish-based artist originally from Germany, currently living with his partner Corinna Helenelund at Pro Artibus’ residency in Ekenäs. Learning from intersectional feminism and affect theory, his recent work explores the various ways that technological systems and practices are embodied.
Lukas received a Master of Fine Arts from the Dutch Art Institute in 2020, and recently produced new work for ‘Hi, Who Are You?’ at Galleri Gamla Kaplansgården, Porvoo (2022), ’Baitball 2’ exhibition at Palazzo San Giuseppe, Italy (2021) ‘Oasis’ summer exhibition, Tammisaari (2021), and ‘Midsummer Rose’ installation at Outo Olo, Helsinki (2021).

Lukas would like to thank Taiteen edistämiskeskus, Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse and Pro Artibus for their support.

www.lukasmaltehoffmann.com

Bio Lukas Malte Hoffmann
···