một lực đẩy mạnh khủng khiếp.

với cái lực như bom nguyên tử, sóng thần hay động đất, t nghĩ ngôn từ cũng như vậy. không chỉ ngôn từ, mà là cả ngôn ngữ. nhưng hình như ngôn từ không cần nhiều sự-thúc-đẩy, hình như một ngày nó chợt chồi lên giống một mầm cây của hư vô - và nó tiến vào mọi ngóc ngách trên thế gian này.
t chưa bị xô đẩy, nén chặt và bóp nghẹn bởi điều gì như ngôn từ.
and i really believe sometimes all it takes is a well-written phrase to change someone's life.

ngôn từ là gì với mày ?
lại là m00rdil
Actions
Flag