Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) | Cultuurloket

Een vzw is een samenwerking tussen natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven.

Actions
Connections