Verantwoorde inzet van AI is meer dan regelgeving - PublicSpaces

De Europese richtlijn voor verantwoord gebruik van Kunstmatige Intelligentie is een belangrijke eerste stap. Maar vergeet niet culturele waarden en diversiteit van het begin af aan mee te nemen in het ontwerpen en bouwen van AI systemen.

Actions
Connections