Závěrečná práce: Bc. Karolína Presová: Rodičovská internetová mediace z pohledu adolescentů

Tato výzkumná práce se zaměřuje na rodičovskou mediaci užívání
internetu u dospívajících ve věku 14 až 17 let. Cílem výzkumu
je zjistit, jak mediační strategie užívání internetu hodnotí
adolescenti ze svého úhlu pohledu. Pro analýzu byla využita
data z dotazníkového šetření, které autorka prováděla …

Actions
Connections