Chaekgeori | Yi Taek-gyunChaekgeori | Yi Taek-gyun
Chaekgeori | Yi Taek-gyun

late 1800s
Cleveland Museum of Art

Sharon Park
Source
Actions
Connections