Bob Rossa – Neexistujú chyby, len šťastné nehody. (sborník HUMAIN, s. 78)