Motiváciou k takémuto experimentu môže byť uvedomenie si l'ahkej zastupiteľnosti činností vo svojej profesii niektorým z nových algoritmov, či potreba adaptovať svoj navrhovací proces potrebám v blízkej budúcnosti. Viaceré z momentálne dostupných Al modelov ešte nedosahujú takej kvality, aby sa mohli plne etablovať ako súčasť audiovizuálnej produkcie, no už teraz jednoznačne naznačujú spôsob, akým ich bude možné používať v budúcnosti.

Sborník HUMAIN, Lenka Hámošová

Speculative Smoker
Actions
Connections