Odpútaním sa od toho, čo je možné tu a teraz, sa pri brainstormovaní špekulatívnych scenárov môžeme dopracovať k zaujímavým konceptom fungovania spoločnosti v blízkej budúcnosti a z pohľadu dopa- dov špekulatívneho scenára lepšie kriticky reflektovať aktuálny vývoj na poli umelej inteligencie. Počas workshopov vznikli rôznorodé scenáre od viac reálnych, po vysoko nepravdepodobné. Lenka Hámošová (sborník HUMAIN s.70)

Speculative Smoker
Actions
Connections