Martinsson & Eriksson

Om man i en tuskaft - med varannan ljus, varannan mörk tråd - vänder tuskaftsrapporten i olika delar av mönstret bildas vågräta och lodräta ränder. I ena sidan av randen är det en mörk tråd, i den andra sidan en ljus tråd. Det uppstår en skugg- eller relifverkan i mönstret.

Actions