Masteroppgave-questionnaire: Hannah Eline Ander om byens ubehagelige mangfold — Magasinet KOTE

Skal man ta urbant mangfold og inkludering på alvor, sier Hannah Eline Ander, må majoritetsbefolkningen akseptere andre mennesker enn dem selv i offentlige rom. Les de fem raske svarene om hennes master her

Actions