Fukurou Round White and Green Glaze Bonsai Pot (Switzerland) – Eisei-en

Dimensions: 10 x 4.5 inches

Actions