Et paradigmeskifte i byplanleggingen? - Plan

Byplanlegging som fagområde og byutvikling i praksis, er under konstant utvikling. Men enkelte prosesser og prosjekter skiller seg ut. Ved å studere Paradis som sted og saken som byutviklingsprosess nøye, merket vi oss noen utviklingstrekk ved byplanleggingen. Observasjonene går delvis utover funn i selve analysen, men er likevel relevante å dele.

Actions