Paradis | Stavanger kommune

Hva mener egentlig folk om Paradis, og hvilke ønsker har de når stedet skal utvikles? På vegne av Stavanger kommune har forskere i NORCE analysert hvordan ulike folk ser på stedet, og hvilke utviklingsmuligheter som finnes. Med denne kunnskapen er vi enda bedre rustet til å planlegge og utvikle Paradis slik at det blir et godt sted for alle.

Actions
Cover image edited on 01/02/22
Share