Před podáním přihlášky do Výběrového řízení na Fakultě:

[ ] Najít zahraniční podnik/univerzitu, kde chci být na stáži​​​​
[ ] Oslovit je, domluvit se s nimi, zdali je má stáž možná​​​​​
[ ] Vyplnit Traineeship agreement a mít jej od firmy podepsaný před podáním přihlášky
(v tomto bodě stačí doložit i emailovou komunikaci, že firma stvrzuje můj pobyt)
[ ] Vyplnit přihlášku do Výběrového řízení​​​​​
[ ] Přihláška -> Podávám a řeším na fakultě​​​​​
[ ] Zkontroluji si, že mám bankovní účet ve Studisu (EUR jen u KB, CZ kdekoliv)

Po úspěšné nominaci ze strany fakulty

[ ] Jdu na Odbor zahraničních vztahů (OZV) na Rektorát, kde uzavřeme Účastnickou smlouvu – bez ní nelze vyjet a nedostal bych žádný grant!

S sebou si na Odbor zahraničních vztahů (OZV) na Rektorátu přinesu:

[ ] Traineeship Agreementu (může být i kopie) se všemi podpisy (můj, fakulty, podniku)​
[ ] Zadaný bankovní účet ve Studisu (EUR jen u KB, CZ kdekoliv) ​

[ ] Zajistím si včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat (důležité zvláště v letních měsících, kdy je nutné požádat o předčasný zápis!)

Před výjezdem:

[ ] Podepíši Účastnickou smlouvu + Finanční přílohu na OZV, OZV vše vyplní, nic chystat nemusím​
[ ] Do 15 dnů Vyplním OLS test (pokud link nepřišel do školního mailu, volám na OZV)​​

Během výjezdu:

[ ] Zhruba v půlce stáže zašlu průběžnou zprávu OZV (na A4, stačí do wordu)

Před koncem pobytu:

[ ] Vyžádám si podpis na Traineeship Certificate od podniku, kde jsem na stáži a tento originál vezu domů
(prázdný formulář najdu na webu VUT)

Po pobytu:

[ ] Do 15 dní od konce Erasmu - odevzdat originál Traineeship Certificate na OZV​
[ ] Do 15 dní od konce Erasmu - Vyplnil/a jsem 2. OLS test ​​​
[ ] Do 15 dní od konce Erasmu - Vyplnil/a jsem EU Survey ​​​
[ ] Vyplnil/a jsem dotazník VUT ​​​​​​​
[ ] Odevzdal/a jsem kopii Traineeship Certificate na Fakultě

Erasmus+ checklist
xvburak ‎
Actions
Flag