Are You Syrious?

Zbogom, Madina - Goodbye, Madina Dva sata smo prolazili Hrvatskom kada nas je policija uhvatila i rekla da se moramo vratiti u Srbiju. Bilo nas je 8-ro te noći, 20.-tog ili 21.-og studenog. Bilo...

Alessandro Massone
Source: Are You Syrious?
Actions