Bạn châu Âu lần đầu thử bữa cơm Việt Nam nhà làm (phản ứng bất ngờ)

Chào mọi người, trong video lần này mình sẽ lần đầu nấu một bữa cơm nhà chuẩn Việt Nam cho các bạn châu Âu của mình là Jamie, Juliana và Alessia. 3 bạn đến t...

Actions
Flag