Hvem har retten til byen i den nyliberale plankonteksten?

Oppgaven undersøker hvordan samfunnsfellesskapets interesser har blitt tatt vare på i byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen i Oslo. Bydelen var den første delen av Fjordbyen som ble bygget ut og er slik forbundet med transformasjonen av Oslos sjøside. Oppgaven er en kvalitativ casestudie. Studien ser på den politiske styringen av byplanleggingsprosessen og hvordan behandlingen av saken har tatt vare på viktige samfunnshensyn. Et slikt
samfunnshensyn er offentlig rom.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54122/Masteroppgaven150916.pdf?sequence=1

Hvem har retten til byen i den nyliberale plankonteksten?
Benjamin Hickethier
Actions
Flag