«Fremtidens by kommer ikke til å være en dystopi»

I oktober 2016 arrangerte FNs bosettingsprogram sin tredje konferanse om bærekraftig byutvikling i Quito, Ecuador. Her vedtok nasjonale myndigheter fra hele verden en ny global handlingsplan, New Urban Agenda (NUA), for å motvirke de negative konsekvensene av den stadig økende urbanismen.

Actions
Flag