Nyliberalisme og byutvikling

Når urbane strategier i stor grad styres av nettverksrelasjoner, økonomiske aktører og deres motiver, utfordres politisk baserte beslutninger.

Actions
Flag