Hjem | Bevar Svank

Foreningen Bevar Svankevigå er stiftet fordi vi har troen på at tomten har kjempebra potesiale for god byutvikling, men vi synes ikke utvikling bare handler om å bygge flest mulig boliger. Utvikling handler om å utvikle og skape en attraktiv bydel.

Actions
Flag