Museum med "uheldig" kultur

Den 11. desember i 2017 var det allmøte på Nasjonalmuseet i Oslo. De ansatte var kalt inn for å høre resultatene fra en undersøkelse hvor de selv hadde bidratt med innholdet. De hadde sagt hva de mente om arbeidsplassen sin. Morgenbladet har fått tilgang til en intern rapport som beskriver funnene i undersøkelsen.

Actions