Building Conversation

Wij zijn onze taal: met woorden verklaar je de liefde, begin je een oorlog en voed je kinderen op. Van geboorte tot dood gebruikt ieder mens circa acht miljard woorden. We lezen en horen er vijfmaal zoveel. Op een dag gebruiken we 4.400 zinnen, tijdens gemiddeld 21 gesprekken.

Marcel Wolkenmachine

Source: Building Conversation
Actions