Tidsrom: 05.11.2018 - 01.02.2019 Pris: Gratis Klassetrinn: Fagtilknytning: Verkstedet handler om å eksperimentere med former, se og skape (gjennom å tegne) motiv fra disse formene og til slutt arbeide med farger gjennom stensilmaskinen "risograf". Kort video som viser prosessen DETALJER OM VEKSTEDET Varighet: 3 skoletimer. Prioritet: 1.-4.
RISOPRINT WORKSHOP (Form, tegning og farge) 
Added 7 months ago by Benjamin Hickethier
Show info
RISOPRINT WORKSHOP (Form, tegning og farge) 
Info
Tidsrom: 05.11.2018 - 01.02.2019 Pris: Gratis Klassetrinn: Fagtilknytning: Verkstedet handler om å eksperimentere med former, se og skape (gjennom å tegne) motiv fra disse formene og til slutt arbeide med farger gjennom stensilmaskinen "risograf". Kort video som viser prosessen DETALJER OM VEKSTEDET Varighet: 3 skoletimer. Prioritet: 1.-4.
2 Connections