Home
Nick Koppenhagen
Info

Duurzaam Aalbeheer door kennis De Europese aalverordening verplicht lidstaten om maatregelen te nemen voor verbetering van de aalstand. netVISwerk en DUPAN zetten zich in om aalbeheer binnen die maatregelen zodanig vorm te geven dat aalherstel en beroepsvisserij hand in hand gaan. Daarom starten zij een project onder de naam Decentraal

Connections