Türkiye'de Enerji Adaleti İhtilaflarını Anlamak için Bir Haritalama Çalışması - İklim Haber

YAZI: Cem İskender Aydın, Mercator-İPM araştırmacısı, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Yakın zamanda da sıklıkla şahit olduğumuz üzere, Türkiye'de daha fazla enerji tüketmek, bir nevi modernleşme ve ilerleme ideolojisi doğrultusunda ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için bir ön koşul olarak görülüyor. Bu nedenle de özellikle 2000'li yılların ortalarından bu yana enerji üretimi altyapılarına yatırımlarda oldukça ...

Actions
Connections