Repetitive Programable Human Poster Manufacturing
Pomôcky: A4 papier, Černý Fix, Stopky (iné pomôcky sú zakázané?)

A
Účastníci workshopu vytvoria stanovištia/zaujmú miesta okolo stola/ateliéru
Každý si pripravý fix a vymyslí si 1 postup ktorý bude opakovať vždy na danom papieri
Z bodu A sa pošle papier smerom do reťazca
Pre každé stanovište je určených presne 15? sekúnd.
Papiere sa zhromažďujú na konci reťazca

A2 Účastníci si prehodia miesta
A3 Účastníci budú nejako znevýhodnený
A4

B
Účastníci workshopu vytvoria skupiny po 2 a zaujmú miesta
Každá skupina si pripravý fix a vymyslí si 1 postup ktorý bude opakovať
Z bodu A sa odošle papier smerom do reťazca
Čas a množstvo koľko papiera sa posiela hrá rolu v procese

Matej Vojtus
Actions
Connections