<h1>Caravan Club</h1>

<p>
Karavaning je svým významem v životech jedinců, i celých skupin, životním stylem. Mezi zapálené karavanisty a členy CC Plzeň patří od 80. let až do současnosti i velká část mé rodiny. Mým cílem proto bylo z pohledu insidera ozřejmit vznik a proměny tohoto fenoménu, jaký měl vliv na život karavanistů během téměř 50 let své existence, ale také mikrohistorickým přístupem objasnit, jak se v jejich životech odrážely proměny naší společnosti.
</p>

<p>
Archivní materiály, editované autobiografické výpisky a přepisy rozhovorů s karavanisty, vytořily narativ, který jsem zpracovala do knihy. Ta může sloužit jako zpráva o této specifické podobě mototuristiky, ale také jako náhled na fungování české společnosti, jednak pro komunitu karavanistů, tak i mimo ni. Kniha byla prozatím vytištěna v počtu 2 kusů a svoji práci nyní prezentuji v první, nepublikované verzi. V současnosti stále probíhají doplňující rozhovory s dalšími členy a jednám s vedením klubu o možnosti publikování mé knihy.
</p>

<ul>
<li>Mikrohistorický přístup
<li>Orální historie
<li>Narativní rozhovory
<li>Případové historie</li>
</ul>

rhubarb ‎
Actions
Flag