DRY
DRY

DRY

Náš projekt vychází z principu DRY (Don’t repeat yourself) – užívaného v programování – který chceme aplikovat na (své) pracovní postupy v procesu návrhování, práce s daty a finalizace výstupů v oblasti grafického designu.

V první fázi se zaměřujeme na vývoj vlastního Design Toolu – postaveného na webových technologiích – který využívá jejich vlastností (responzivita, rozšiřitelnost, kompatabilita dat) a vybočuje z paradigmatu existujících grafických editorů.

Explore DRY Editor, start living.

Jan Suchý
Source
Actions
Flag