Ray Kurzweil - Wikipedie

V oblasti počítačových technologií se zaobíral především optickým rozpoznáváním znaků (programy OCR), syntézou řeči, neboli umělou tvorbou řeči (programy TTS) a rozpoznáváním řeči, tedy automatickým převodem mluvené řeči do textu. Vynalezl v těchto oblastech některé průlomové přístroje (například první CCD plochý scanner, první převaděč řeči do písma pro slepce apod.)

Actions
Flag