Introduction
Common Grounds: Story / Heritage
6 March 2020

At the core of any commoning practice is a shared resource. Land is often considered to be the most explicit or tangible example. Across the world you can find commons – expressed in different languages – that operate on the basis of collective management, cultivation, and maintenance of land. In the practice of such commons, shared experiences and stories are key to their survival.

Common Grounds is a two-fold exhibition program taking place over the Spring and Autumn seasons in 2020 that commits to specific places as exemplary sites of commoning. From two grounded locations – a space at Lange Nieuwstraat 7 and Terwijde Farmhouse in Leidsche Rijn –, Casco Art Institute explores questions of heritage, environment, relations, resources, and future to cultivate a tangible, living commons. These commons can be understood as common grounds for collective use, artistic exploration, and experiments into existing and new forms of living and working together.

The first iteration entitled Common Grounds: Story / Heritage is presented by Casco Art Institute and FOTODOK, who have been sharing the Lange Nieuwstraat 7 address since 2014. Both institutions inhabit a building overlooking the Abraham Dolehof, a hidden oasis in the Utrecht Museum Quarter whose ground is extended below to the old canal. We share this site with other conscious and unconscious commoners of the Abraham Dolehof, including small businesses, artists in their studio, residential neighbors, a 165-year-old platanus tree and perhaps the ghosts from the time before we came here.

We ask now; who are the future commoners? This exhibition program is an open invitation to join us at Casco and FOTODOK in experiencing the whole building and its surroundings and contribute to a story made out of many stories informed by historical research, relationships, imagination, and sense of the place. We would also love for you to share your interest and vision in the cohabitation of this site by visiting and contributing to the exhibition and the public program.

The exhibition grows with several chapters joined by various contributors and storytellers. Chapter 1 focuses on the history of the building and courtyard as inspired by the architecture, city archive, and past commissioned works relating to its past. Chapter 2 evokes memories from current and past inhabitants of Abraham Dolehof to stitch together stories to understand the character and relationship of this place. Chapters 3 and 4 see current and future users of the building to consider what might be its future use.

The 2020 Autumn exhibition program will continue with Common Grounds: Song / Value (from 12 September to 15 November 2020), extending to Leidsche Rijn as another site for commoning.

Over Common Grounds: Story / Heritage

De kern van elke commons praktijk is een gedeelde bron. Land wordt vaak gezien als een expliciet en tastbaar voorbeeld hiervan. Over heel de wereld vind je commons – uitgedrukt in verschillende talen – die opereren op basis van collectief beheer, cultivatie en onderhoud van een stuk land. De fundering voor deze commons praktijken zijn gedeelde ervaringen en verhalen.

Common Grounds is een tentoonstellingsprogramma dat plaatsvindt in twee delen in het voorjaar en het najaar van 2020. Het programma wijdt zich aan specifieke plaatsen als voorbeelden van commons. Vanuit twee gegronde locaties – een ruimte aan de Lange Nieuwstraat 7 en boerderij Terwijde in Leidsche Rijn – onderzoekt Casco Art Institute vragen rondom erfgoed, omgevingen, relaties, bronnen en toekomsten om zo tastbare, levendige commons te cultiveren. Deze commons kunnen gezien worden als common grounds voor collectief gebruik, artistiek onderzoek naar en experimenten met bestaande
en nieuwe vormen van samenleven en werken.

De eerste iteratie, Common Grounds: Story / Heritage wordt gepresenteerd door Casco Art Institute en FOTODOK. Deze organisaties delen sinds 2014 een pand aan de Lange Nieuwstraat 7 dat uitkijkt over het Abraham Dolehof, een verstopte oase van rust in het Utrechtse Museumkwartier dat zich ondergronds uitstrekt tot aan het oude kanaal. We delen deze plek met andere bewuste en onbewuste commoners van het Abraham Dolehof, waaronder kleine bedrijven, kunstenaars in hun studio's, buren, een 165 jaar oude plataan en misschien zelfs de geesten van de bewoners van voor onze tijd.

We vragen nu; wie zijn de toekomstige commoners? Dit tentoonstellingsprogramma is een open uitnodiging om je aan te sluiten bij Casco Art Institute en FOTODOK en samen met ons het hele gebouw en de omgeving te ervaren om zo bij te dragen aan een verhaal bestaande uit vele verhalen gebaseerd op historisch onderzoek, relaties, verbeelding en gevoelens. We horen ook graag jouw visie op de mogelijkheden tot samenleven op deze plek door ons te bezoeken en bij te dragen aan het publieke programma van de tentoonstelling.

Het tentoonstellingsprogramma groeit met verschillende hoofdstukken met kunstenaars die langzaam de ruimte transformeren, vergezeld door verschillende deelnemers en verhalenvertellers. Hoofdstuk 1 legt zich toe op de geschiedenis van het gebouw en de binnenplaats, geïnspireerd door de architectuur, het stadsarchief en in opdracht gemaakt werk over het verleden. Hoofdstuk 2 roept herinneringen op van huidige en voormalige inwoners van het Abraham Dolehof, het weeft verhalen in elkaar om het karakter en de relaties op deze plek te ontaarden. In hoofdstuk 3 en 4 zien we de huidige en toekomstige gebruikers van het gebouw, en vragen we ons af wat de toekomst ons kan brengen.

Het najaarsprogramma 2020 zet Common Grounds voort met Song / Value (gepresenteerd van 12 september tot 15 november 2020) en reikt uit naar Leidsche Rijn als een andere plek voor commoning.

Introduction

Initial exhibition program description written before March 2020

Common Grounds: Story / Heritage
Spring 2020 exhibition program / Tentoonstellingsprogramma voorjaar 2020
Presented by/Gepresenteerd door Casco Art Institute

Casco Art Institute: Working for the Commons
Actions
Connections