Ienke Kastelein, artist at Lange Nieuwstraat 7 (current)

[Image description: A gold plaque inscribed INSIDE OUT is fixed to a wooden panel wall. Beneath it is a shelf displaying three black and white photographs. The images show a wintery view of the Abraham Dolehof courtyard; the interior of an artist’s studio; and the tremendous base of the Platanus tree. A pair of digital colour photographs show two single door ways leading to an artist studio. One has a short landing and a makeshift sliding door. A final image shows people moving beneath trees in the courtyard. Facing different directions, each person moves in small steps with their eyes closed.]

“Memories of my studio at Abraham Dolehof

Rough Edges, Darkroom. 1980-1990

In the early 80s I started working as a photographer in a darkroom in the hallway next to the studio of artist Hans van Lunteren. At the time, the courtyard was a public space, filled with cars and a building site used for the restoration of the adjacent Lutheran church. It was dodgy, rough edges in the middle of a polished city. Homeless people found temporary shelter there. Sometimes, getting to the door meant stepping over a sleeping body.

Colour, Flatland 1990-2000

In the second half of the eighties, after Hans van Lunteren moved his practice to de Blauwe Wissel, I moved into the studio. Looking for the foundation of the photographic image, I started using fabrics and light to create colourful installations which I then photographed and printed on large canvases. When the archival services left the first floor of the building, as well as sculptors Wout Maters and Jo de Regt who managed the ‘other’ entrance of Lange Nieuwstraat 7, Galerie Flatland became my new neighbor. The digital age was upon us in the mid 90s and I started an exploration into time-based media; sound and video. The ruins of the courtyard were reconstructed into two houses. Many wanderers of the city of Utrecht, homeless people as well as clients of the nearby Willem Arntsz Huis, found calmth below the Platanus tree.

Solitude and Inspiration 2000-2012

My work often brought me elsewhere; I researched and built installations as stages.

In my studio in the Abraham Dolehof I developed - in solitude - concepts, edited images, made soundscapes and acquired the parts. With some regularity I received people - sometimes youngsters - to speak to them about my practice. I developed an interest in the process, rather than the result. The presence of the computer as a medium became a starting point into an exploration of physical presence, the sensorial, and to search for relevant forms such as workshops, performances and walking practices.

In the 2000s the courtyard became increasingly residential. The new inhabitants, those whose back-exit led to the courtyard, became more involved. The gate closed at night.

New neighbors, new time. 2012 - 2020

In 2012, the landlord of the building made moves to sell the building. Femke Lutgerink - then director of FOTODOK - proposed to reach out to SWK - a non-profit organisation focused on providing affordable workspaces for artists, cultural entrepreneurs, and art and cultural institutions in Utrecht - to inquire after the possibility of keeping the building’s destination as one for art and artists. This led to SWK purchasing the building for artists to share with institutions Casco and FOTODOK. The municipality agreed to the proposal.

As of 2014, the door between Casco and my studio is no longer hidden; bringing about a lively conversation between director Binna Choi and Curator Jason Waite on the relationships between artists and art spaces, the inside and outside space.

For the exhibition New Habits we collectively produced “INSIDE/OUT” an in-between space that separates our spaces and connects them at the same time, not only materially but mentally too. I also developed ‘Veryveryslow in the footsteps of Ursula’ – a ‘walking practice’ as a lively and shared memory of the history of the courtyard with its big Platanus tree as its shepherd.”

– Ienke Kastelein

"Herinneringen uit mijn atelier aan de Abraham Dolehof

Rafelrand, Donkere Kamer. 1980-1990

Begin jaren ’80 ging ik als fotograaf werken in de donkere kamer in de gang naast het atelier van Hans van Lunteren. De hof was openbaar terrein en stond altijd vol auto’s; toen de Lutherse Kerk werd gerestaureerd gebeurde dat vanuit de hof. Het was een rafelrand middenin de stad. Zwervers vonden er een geliefde plek. Soms moest ik voor mijn deur over iemand heenstappen.

Kleur, Flatland 1990-2000

In de tweede helft van de 80-er jaren, nadat Hans van Lunteren in de Blauwe Wissel was gaan werken, betrok ik het hele atelier. Op zoek naar de fundamenten van het fotografische beeld begon ik er met stoffen en licht kleurrijke installaties te maken, die ik fotografeerde en op groot formaat liet afdrukken. Nadat de archiefdienst de bovenverdieping had verlaten evenals beeldhouwers Wout Maters en Jo de Regt van de ‘andere’ ingang werd Galerie Flatland de nieuwe buurman. Toen midden jaren 90 de digitale tijd begon ging ik ook werken met time-based media zoals geluid en video. De ruïne op de hof werd verbouwd tot twee huizen. Veel mensen die overdag rondliepen in de binnenstad, onder anderen daklozen en cliënten van het Willem Arntsz Huis verderop, kwamen op adem onder de plataan.

Stilte en Inspiratie 2000-2012

Mijn werk was vaak elders ; ik deed onderzoek en bouwde installaties als een soort ensceneringen.

In de Abraham Dolehof ontwikkelde ik daarvoor in alle stilte de concepten, bewerkte foto’s, maakte er geluidscollages en vervaardigde de onderdelen. Met enige regelmaat ontving ik ook er mensen- soms jongeren- om te vertellen over mijn werk. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in het proces als werk op zich. De aanwezigheid van de computer als medium was voor mij aanleiding me meer te verdiepen in het fysiek aanwezig zijn in het hier en nu en het zintuiglijke, en te zoeken naar relevante vormen zoals workshops, performance en walking practices.

In de jaren 2000 werd de hof steeds meer een bewoonde plek. De nieuwe bewoners en mensen die er hun achteruitgang hadden bekommerden zich om de hof. ’s Nachts ging de poort dicht.

Nieuwe buren, nieuwe tijd. 2012 - 2020

In 2012 wilde onze verhuurder het Grondbedrijf van de Gemeente Utrecht het pand verkopen; Femke Lutgerink van Fotodok stelde me voor om de SWK te benaderen met het verzoek ons te adviseren over mogelijkheden om het pand voor de kunst en kunstenaars te behouden; zo ontstond het idee dat de SWK het pand zou aankopen en wij het als kunstenaars zouden delen met Casco en Fotodok. De gemeente stemde in met het plan.

Vanaf 2014 is de deur tussen Casco en mijn atelier niet langer verborgen; er kwam een levendig gesprek tussen Binna Choi, curator Jason Waite en mij op gang over de verhouding tussen kunstenaars en kunstruimte, over binnen- en buitenruimte.

Voor de tentoonstelling New Habits maakten wij gezamenlijk “INSIDE/OUT” een tussenruimte die onze ruimtes scheidt en verbindt, niet alleen concreet maar ook mentaal. Ook ontwikkelde ik ‘Veryveryslow in the footsteps of Ursula’ – een ‘walking practice’ als een levende en gedeelde herinnering aan de historie van de Hof met de grote plataan als haar Hoeder."

– Ienke Kastelein

1-7. Ienke Kastelein, In between, 2014
8. Ienke Kastelein, Veryveryslow in the footsteps of Ursula, 2014-present
Image/Afbeeldingen: Ienke Kastelein

Common Grounds: Story / Heritage
Chapter 2/Hoofdstuk 2: The irresistible shade of the vine
Spring 2020 exhibition program / Tentoonstellingsprogramma voorjaar 2020
Presented by/Gepresenteerd door Casco Art Institute

Casco Art Institute: Working for the Commons

Source
Actions
Connections