Churchill må falle - krev retten til byen | arkitektnytt.no

Når Lefebvre skrev om retten til byen, forstod han det som et radikalt krav om forandring. Retten til byen er ikke noe du blir gitt av de mektige, den er noe du må ta fra dem. Når begrepet i dag har blitt populært blant politikere og planleggere, er det ofte i en utvannet form uten radikalt potensiale.

Actions