Reflexe: Historie / Filozofie!

Listen to Reflexe: Historie / Filozofie! on Spotify. Moderovaný pořad s důrazem na analytický přístup, kauzy. Souvislosti české a evropské a světové kultury. Monografická vydání věnovaná důležitým kulturním událostem, fenoménům, tendencím.

Actions
Connections