Link til video på Estate Nyheter, et forum for eiendomsbransjen. Olav H. Selvaag forteller om sine planer for en ny bydel på Fornebu. Han kommer med noen positive ambisjoner om å etablere stedskvaliteter, men uansett står vi overfor et alvorlig demokratisk problem i Norge: Eiendomsbransjens makt over stedsutviklingen:

Det er i et demokrati som også fremhever befolkningens deltakelse i viktige beslutninger uakseptabelt at tilfeldige private aktører får lage byplaner og selv velge arkitekter til å tegne husene. Byplanene bør utvikles av kommunen. med reell lokal medbestemmelse for befolkningen. Medbestemmelsen bør også omfatte valg av arkitektur, slik den britiske regjeringen nå legger opp til (forslagene fra kommisjonen Building Better, Building Beatiful). Vi kan ikke la tilfeldige utbyggere og arkitekter få bestemme hva slags nærmiljøer befolkningen skal leve med. Plansmier har vist seg å være en effektiv prosess for å sikre at alle aktører får delta i prosessen og etablere konsensus om byplanene.

Når en konkret og detaljert byplan er utviklet med lokal medvirknng og deretter vedtatt politisk kan private aktører få slippe til og realisere utbyggingen. Utbyggerne må respektere de klart definerte kommunale bestemmelsene for byform, funksjoner, skala og arkitektur.

Tilsvarende delegering av makt over bypanleggingen til kommersieelle aktører har vi også sett mange andre steder i Norge. Stedsutvilking er blitt et unntak fra norske demokratiske prinsipper.

https://www.estatenyheter.no/aktuelt/slik-skal-selvaag-skape-en-ny-bydel/266747

Audun Engh: stedsutvikling
···