chithepotato: quyển painters in hanoi của nora taylor khẳng định là việt nam không có lịch sử về tranh trước khi pháp qua mở trường mỹ thuật
nên lịch sử nghệ thuật/nghệ thuật của VN mới đang được định nghĩa hoy

huytengmeng: Nhưng bản thân mình đang dùng khái niệm nghệ thuật và hội hoạ của dân da trắng, nên việc mình nói rằng sau khi pháp sang mở trường yết kiêu thì lịch sử hội hoạ việt nam mới bắt đầu thì cũng có thể hiểu. Tuy nhiên với cá nhân em nghệ thuật thị giác của mình nó vẫn đã có từ trước đấy và quá dễ để thấy, nên nói lịch sử nghệ thuật việt nam sau khi pháp vào mới bắt đầu là chưa xác đáng. Việc các ấn phẩm như tranh đông hồ có điểm tương đồng với tranh dân gian của trung quốc là cũng hợp lí thôi vì Việt Nam đồng văn đồng chửng với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, bởi thế việc có chung những motif thì lại không phải là vấn đề.

chithepotato: em đồng ý đây là quan điểm của da trắng, là institution phát triển thì field liên quan sẽ phát triển theo đó
chỉ là từ trước tới giờ, vai trò của nghệ thuật trong cuộc sống không được làm rõ, hoặc không có vì dân mình khổ quá
lịch sử nghệ thuật việt nam từ trước khi mở trường mỹ thuật là có, nhưng cực hiếm tài liệu để research and establish it formally that's what i meant
vì sách nè concern tới art history hơn là art ạ

huytengmeng: vai trò của nghệ thuật trong cuộc sống quá rõ luôn em vì nếu em chỉ cần bước vào 1 ngôi nhà cổ thôi em sẽ thấy quá nhiều phù điêu

···