ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA DÁLKU

V případě, že je projekt realizován týmem pracujícím vzdáleně, musí projektový manažer přizpůsobit techniku řízení danému projektu. Management projektů řízených na dálku klade zvláštní nároky na všechny členy projektového týmu s důrazem na následující faktory ovlivňující efektivní plánování a komunikaci.

PRAVIDELNOST

Je doporučeno udržovat pravidelný kontakt s projektovým týmem prostřednictvím týmových a individuálních meetingů skrze online nástroje umožňující synchronní komunikaci, která usnadňuje předávání informací.

SROZUMITELNOST

Je doporučeno dbát na transparentní komunikaci napříč kanály, přičemž zvláštní důraz je kladen na jasnou formulaci zadání projektovému týmu. Srozumitelný kontext a jednoznačné odpovědi poskytované projektovým manažerem pomáhají předcházet nedorozuměním při vzájemném předávání informací.

NÁSTROJE

Je doporučeno efektivně využívat rozšířené funkce a možnosti integrace nástrojů, které usnadňují komunikaci v rámci projektového týmu. Jedná se například o synchronizaci pracovních kalendářů a využívaní statusů k informování týmu o dostupnosti jednotlivých členů.

PLÁNOVÁNÍ

Je doporučeno věnovat zvláštní pozornost plánování kapacit, ale také optimalizaci procesů v rámci projektového týmu. Důraz je kladen také na pevnou pracovní strukturu a denní (či týdenní) rozvrh práce na daném projektu.

KOMENZACE

Je doporučeno kompenzovat zvýšenou míru online komunikace méně formálními aktivitami, které s řízením projektu přímo nesouvisí, ale mají pozitivní dopad na výkon týmu. V rámci této sociální interakce může projektový manažer snáze odhalit slabá slabá místa, posílit důvěru, podpořit firemní kulturu, zlepšit výkon a přispět tak k úspěchu daného projektu.